Welkom

Welkom op de site van Sgatkits. Een praktijk voor Remedial Teaching, Onderzoek en Advies. U kunt ook bij Sgatkits terecht voor faalangsttraining, TOETS-voorbereiding en (Kinder)coaching.

Praktijk Sgatkits is een particuliere praktijk die in 2006 werd geopend en wordt gerund door Manon Vrancken-Steens. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring in het regulier en speciaal onderwijs. Ze werkt(e) als bevlogen leerkracht, remedial teacher, intern begeleider, (kinder)coach en ambulant begeleider REC 4 vanuit een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK). Sgatkits is er voor alle kinderen van 4 t/m 14 jaar (en hun ouders) die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Soms verloopt de ontwikkeling van een kind niet zoals verwacht. Als dit bij uw kind het geval is, kunt u van de leerkracht of intern begeleider op school te horen krijgen dat uw kind moeite heeft met het leren of automatiseren van de leerstof. De lees-, spelling- of rekenontwikkeling kan trager verlopen dan verwacht. Ook kan het zijn dat er bij uw kind sprake is van een leer- en/of gedragsstoornis. Veel kinderen kunnen dan extra hulp gebruiken.

Als ouder merkt u vaak thuis aan het gedrag dat er iets niet lekker loopt op school. Dat kan rondom het leren zijn, maar ook rondom de sociaal emotionele ontwikkeling. Sommige kinderen kunnen dit verwoorden en uiten zich direct. Aan andere kinderen merk je dat ze niet lekker in hun vel zitten doordat ze stiller, bozer of onzeker zijn of worden. Wanneer dit tijdig gesignaleerd wordt en er hulp geboden wordt, kan dat grotere problemen voorkomen.

Mogelijk is uw kind gebaat bij Remedial Teaching (RT). De RT vindt voornamelijk in de vorm van individuele begeleiding plaats. De lessen worden in de praktijk gegeven maar begeleiding op school is ook mogelijk.

Kenmerkend voor Sgatkits is de persoonlijke, positieve aandacht van een zeer ervaren remedial teacher met passie voor het beroep en voor het welbevinden van kinderen en hun cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling.

Sgatkits is lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers en werkt volgens de richtlijnen van deze beroepsvereniging.