Welkom

Welkom op de site van Sgatkits. Een praktijk voor Remedial teaching, Onderzoek en Advies. U kunt ook bij Sgatkits terecht voor CITO-voorbereiding, Kindercoaching en Begeleiding.

Praktijk Sgatkits is een particuliere praktijk en wordt gerund door Manon Vrancken-Steens, leerkracht speciaal basisonderwijs, gediplomeerd Remedial Teacher, intern begeleider en kindercoach.

Soms verloopt de ontwikkeling van een kind niet zoals verwacht. Als dit bij uw kind het geval is, kunt u van de leerkracht of intern begeleider op school te horen krijgen dat uw kind moeite heeft met het leren of automatiseren van de leerstof. De lees-, spelling- of rekenontwikkeling kan trager verlopen dan verwacht. Ook kan het zijn dat er bij uw kind sprake is van een leer- en/of gedragsstoornis. Deze kinderen kunnen vaak extra hulp gebruiken.

Als ouder merkt u vaak thuis aan het gedrag dat er iets niet lekker loopt op school. Dat kan rondom het leren maar ook rondom de sociaal emotionele ontwikkeling zijn. Sommige kinderen kunnen dit verwoorden en uiten zich direct. Aan andere kinderen merk je dat ze niet lekker in hun vel zitten en onzeker zijn of worden. Wanneer dit tijdig gesignaleerd wordt en er hulp geboden wordt, kan dat grotere problemen voorkomen.

Mogelijk is uw kind gebaat bij Remedial Teaching (RT). De RT vindt voornamelijk in de vorm van individuele begeleiding plaats. De lessen worden in de praktijk gegeven maar begeleiding op school is ook mogelijk.

Sgatkits is lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers en werkt volgens de richtlijnen van deze beroepsvereniging.