Remedial Teaching? Is dat bijles?

Wat is RT?

Letterlijk vertaald betekent Remedial Teaching, afgekort RT,  “herstellend lesgeven”.

Het is een op deskundige manier geven van specialistische hulp en begeleiding aan kinderen bij wie het leren bij één of meerdere vakgebieden niet vanzelf gaat. Dit kan komen omdat er sprake is van een leer- en of gedragsprobleem/stoornis waardoor het kind op een lager dan gemiddeld niveau functioneert. Er hoeft echter niet altijd sprake te zijn van een leerstoornis zoals dyslexie / dyscalculie. Vaak kan door RT een taal- of rekenachterstand worden ingehaald of weggewerkt.

Remedial Teaching is geen bijles!

Remedial Teaching wordt vaak verward met bijles. Er is echter een duidelijk verschil! Bijles is gericht op herhalen van de lesstof (reteaching). RT is vooral gericht op de leerling en heeft tot doel zodanig te begeleiden dat hiaten in de leerontwikkeling worden opgespoord en weggewerkt, dat een leerachterstand wordt ingelopen of dat het kind ondanks een leerprobleem of –stoornis toch het onderwijs op de eigen school, soms op eigen niveau kan blijven volgen. Vaak worden hierbij specifieke materialen ter ondersteuning ingezet en wordt aangesloten bij de leerstijl die past bij het kind. Leerstrategieën zijn daarbij zeer belangrijk! Overleg en een goede samenwerking met alle betrokkenen, ouders, school,  is belangrijk.

Remedial Teaching is altijd maatwerk

Voor mij als RT’er is het altijd even puzzelen hoe ik een leerling het beste kan helpen. Dat maakt mijn werk ook zo leuk en uitdagend! Ieder kind krijgt een eigen, op maat gemaakte, aanpak. Welbevinden vind ik een voorwaarde om tot leren te komen en er zal altijd veel aandacht zijn voor gemeende, positieve feedback. Vaak hebben kinderen met leerproblemen of gedragsproblemen negatieve gevoelens over hun eigen kunnen. Het is belangrijk om kinderen te laten ervaren dat ze meer kunnen dan ze zelf denken, zodat ze weer plezier krijgen in het leren! Ieder kind is uniek en ieder kind leert op zijn of haar eigen manier. RT kan door persoonlijke aandacht bijdragen om de kansen van een kind optimaal te benutten en ervoor te zorgen dat een kind (weer) lekker in zijn of haar vel zit!

Tot ziens bij Sgatkits!