Werkwijze & procedure bij RT

Werkwijze

Voordat gestart kan worden met de RT-lessen / begeleiding wordt in kaart gebracht hoever de ontwikkeling van je kind gevorderd is en met welke leerstof of vaardigheden je kind moeite heeft. Wanneer er op school of via een ander onderzoeksbureau geen recent onderzoek heeft plaatsgevonden, wordt bij Sgatkits pedagogisch / didactisch onderzoek verricht om de problemen en sterke kanten van je zoon of dochter helder te krijgen.

Meer over de procedure vind je hieronder:

  • Aanmelding van je zoon of dochter, telefonisch of via de mail. Intakegesprek waarna duidelijk wordt of RT voor je kind de juiste hulp is
  • Toesturen Algemene voorwaarden en Privacyverklaring door Manon
  • Bestuderen schoolgegevens, resultaten CITO-LOVS en/of externen
  • Uitvoeren onderzoek om product- /procesmatige gegevens te verkrijgen
  • Uitwerken onderzoek, verslaglegging/opstellen handelingsplan
  • Hulp op maat bieden. Je kind zal dan 1 (à 2) maal per week RT krijgen, meestal 45 minuten per bijeenkomst
  • Ieder kind ontvangt bij de start als service een gratis huiswerkmap, tas, beloningskaart en indien nodig een opzoekboekje
  • Ouders krijgen een digitale link gestuurd waarin door Sgatkits bijzonderheden worden genoteerd rondom het huiswerk.
  • Na een aantal weken/maanden evalueren; evaluatieve toetsen afnemen, eerder gestelde doelen grondig bespreken en overleggen of de RT stopt of wordt voortgezet

Wat hierboven beschreven staat is een richtlijn. De behandelduur is afhankelijk van de problematiek. Sommige kinderen komen alleen voor een onderzoek, soms komen ouders alleen voor advies, sommige kinderen zijn na 3 maanden weer op niveau terwijl anderen jaren voor RT blijven.

Het handelingsplan

Ieder handelingsplan van Sgatkits is anders; net als ieder kind anders is. Bij het opstellen van het handelingsplan wordt er ingezoomd op de specifieke behoefte van jóuw kind. Er zullen vaak ándere strategieën worden aangeboden dan de manieren die eerder door je kind werden toegepast. Het inslijpen van deze nieuwe strategieën heeft vaak veel herhaling (en soms wat tijd) nodig. Het gaat om gespecialiseerde technieken, instructieprincipes en benaderingen die gericht zijn op de specifieke ondersteuning die je kind nodig heeft. Om die reden wordt er vaak huiswerk meegegeven. Herhaling hélpt! Huiswerk is overigens geen must en we stemmen dit altijd goed af zodat er een balans is tussen draaglast en draagkracht.